Wycieczka młodzieży w Tatry

kliknij na zdjęcie aby przejść dalej

Zaszufladkowano do kategorii Akualności | Dodaj komentarz

Informacja prasowa o naszym jubileuszu

W tygodniku Echo Katolickie, z 27 czerwca 2019 r., ukazała się informacja o jubileuszu 250-lecia parafii w Żeliszewie.

Zaszufladkowano do kategorii Akualności | Dodaj komentarz

Pamiątka 250-lecia parafii

Zaszufladkowano do kategorii Akualności | Dodaj komentarz

Zmarł ks. kan. Krzysztof Czyrka

Jak podał portal podlasie24.pl,
22 czerwca 2019r.  w godzinach przedpołudniowych zmarł, przeżywszy
61 lat, ksiądz kanonik Krzysztof Czyrka.
W latach 1997 – 2003 sprawował funkcję proboszcza parafii Trójcy Świętej
w Żeliszewie. Z żeliszewskiej parafii przeszedł do Wisznic, a stamtąd do Ryk, gdzie pełnił posługę kapłańską aż do dziś.
Miał za sobą 35 lat kapłaństwa.

Pogrzeb księdza Krzysztofa Czyrki
odbył się 25 czerwca b.r. w Rykach. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się o godz. 14.00. Przewodniczył im ksiądz biskup Kazimierz Gurda.
Ksiądz Krzysztof spoczął na cmentarzu
w Rykach.

S.M.

ks.kan. Krzysztof Czyrka
ur. 27.03.1958 r.  – zm. 22.06.2019 r.

Zobacz informacje prasowe:
Zaszufladkowano do kategorii Akualności | Dodaj komentarz

Uroczystość Bożego Ciała w Żeliszewie

Jak co roku w naszej parafii obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciał i Krwi Chrystusa. Przygotowane zostały cztery ołtarze, do których udaliśmy się w uroczystej procesji. Mszy świętej i procesji przewodniczył proboszcz naszej parafii ks. Sławomir Sulej.

W wygłoszonej homilii ksiądz proboszcz przypomniał, że uroczystość ta zarówno w Polsce jak i w Europie ma wielowiekową tradycję. Nawet w czasach komunistycznych nie udało się władzom zlikwidować tego święta, ale zawsze ten dzień był dniem wolnym od pracy, aby wszyscy wierzący mogli zamanifestować swoją wiarę.

Dalej powiedział między innymi: Uroczystość Bożego Ciała jest to uroczystość, która przypomina nam, że Bóg przez swojego Syna Jezusa Chrystusa, nie tylko dokonał zbawczego dzieła przez jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie, ale również uczynił szczególna pamiątkę tej męki – Sakrament Jego Ciała i Krwi. Prawda ta jest przechowywana w Kościele od samego początku aż do dnia dzisiejszego. Chociaż przysparza wielu kłopotów. […] i o wiele łatwiej byłoby, gdyby ukazując Hostię nie mówiono „to jest Ciało Chrystusa”, czy ukazując kielich – „to jest Krew Chrystusa”. Byłoby o wiele łatwiej gdyby powiedziano, nie to nie jest Ciało Chrystusa – to jest chleb, symbol, ważny znak. Ale my musimy być wierni Ewangelii, w której Jezus naucza nas, że Eucharystia to prawdziwe jego Ciało i prawdziwa jego Krew pod postacią chleba i wina. I to jest istotną naszej wiary. Dlatego dziś oddajemy cześć Chrystusowi, który jest obecny wśród nas, ukryty pod postaciami chleb i wina.

Następnie zachęcił parafian do częstszego uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej, aby nie opuszczać jej z błahych powodów. Zaprosił do pełnego korzystania z Eucharystii.

Dziś w uroczystości wzięli udział liczni parafianie i goście. Niesione były chorągwie i feretrony w asyście druhów i druhen OSP Żeliszew.

Poniżej możemy obejrzeć fotorelację z tej uroczystości.

S.M.

Obejrzyj fotorelację z Uroczystości Bożego Ciała
Zaszufladkowano do kategorii Akualności | Dodaj komentarz

Stacje procesji Bożego Ciała

Zaszufladkowano do kategorii Akualności | Dodaj komentarz

Msza św. na zakończenie roku szkolnego.

Po całym roku ciężkiej pracy nadszedł czas na odpoczynek – WAKACJE!!!
Odpoczynek od szkoły, nauki. Na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 ksiądz proboszcz Sławomir Sulej odprawił Mszę świętą w podziękowaniu za wszelkie dobro jakie nas spotkało. Dziękujemy nauczycielom, wychowawcom a także rodzicom za trud włożony w naukę i wychowanie dzieci i młodzieży.

Zobacz fotogalerię
Zaszufladkowano do kategorii Akualności | Dodaj komentarz

250 lat parafii – Msza św. jubileuszowa

Z okazji jubileuszu 250 lat powstania parafii w Żeliszewie oraz na zakończenie wizytacji kanoniczej, została odprawiona przez księdza biskupa Piotra Sawczuka uroczysta Msza święta.

Naszą wspólnotę parafialną zaszczycili są obecnością przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, oraz liczne grono kapłanów z dekanatu domanickiego. Świątynię po brzegi wypełnili wierni parafii Żeliszew i liczni goście.

 

Fotogaleria
Zaszufladkowano do kategorii Akualności | Dodaj komentarz

Spotkanie ks. biskupa Piotra Sawczuka z Radą Parafialną

Po modlitwie na cmentarzu ksiądz biskup spotkał się z Radą Parafialną. Rozmawiał o problemach pojawiających się w pracy duszpasterskiej, o współpracy z księdzem proboszczem w realizacji zadań duszpasterskich i gospodarczym. Omówione zostały wykonane zadania od czasu ostatniej wizytacji kanonicznej, która miała miejsce w 2012 r. i była przeprowadzona przez księdza biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego.

Następnie ksiądz biskup w obecności radnych podpisał księgi parafialne, dając tym świadectwo, że prowadzone są zgodnie z prawem kanonicznym.

Na zakończenie spotkania udzielił pasterskiego błogosławieństwa, życząc dalszej owocnej współpracy rady
z księdzem proboszczem

Zobacz fotogalerię ze spotkania
Zaszufladkowano do kategorii Akualności | Dodaj komentarz

Rozpoczęcie wizytacji biskupiej

16 czerwca 2019 r. miało miejsce podsumowanie wizytacji kanonicznej przeprowadzonej przez ks. bpa Piotra Sawczuka.

Rozpoczęło się ono od spotkania z parafianami na cmentarzu grzebalnym
o godz. 9.00. Tu razem
z wiernymi ksiądz biskup modlił się za zmarłych spoczywających na tym cmentarzu. Z imienia wspomniany został ksiądz Adolf Kodym, proboszcz parafii w Żeliszewie, który zmarł w 1942 r. niosąc pomoc chorym na tyfus.

Na cmentarzu parafialnym miała miejsce prezentacja wspólnot działających w parafii:
– kół Żywego Różańca
– Rycerstwa Niepokalanej
– Zespołu Liturgicznego
– Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

foto: Sylwester Kuberski

Zaszufladkowano do kategorii Akualności | Dodaj komentarz