Dzieje parafii Żeliszew

Dzieje parafii Żeliszew sięgają II połowy XVIII wieku. Akt erekcyjny parafii datowany jest na rok 1769.

c.d.n. …